WHOIS Lookup

lookup multiple domains

The WHOIS lookup service allows you to perform a WHOIS lookup on a domain name to see who owns it or to see if it's available for registration. This service queries the appropriate WHOIS server for the domain name and displays the response which is a public record that anyone can see. In some cases, the owner of a domain name (the "registrant") may choose not to have their address and contact information displayed.

WHOIS storitev vam omogoča izvajanje WHOIS iskanja v imenu domene, da vidite, kdo je lastnik, in preverite, ali je na voljo za registracijo. Iskalnik poišče ustrezen WHOIS strežnik zahtevane domene in prikaže odgovor, ki je javni zapis, ki ga lahko vidi vsakdo. V nekaterih primerih se lahko lastnik domenskega imena odloči, da ne bo prikazal svojega naslova in kontaktnih podatkov.

Storitev omogoča Zanesljivo spletno gostovanje.